Marratxoaren erabilera

Sarritan euskaraz idaztean zenbait zalantza ditugu marratsoaren erabileraren inguruan. Hona hemen erabileraren eskema bat:

A – A

Bi hitz berdin eta jarraian.

gorri-gorri, txiri-txiri

A – A_

Bi hitz berdin, baina bigarrena deklinatuta.

guzti-guztiak,

A_ A

Bi hitz berdin, baina lehenengoa deklinatuta.

kalez kale, etxerik etxe

A – B

Bi hitz desberdin baina nolabaiteko loturarekin

zuri-gorri, neska-mutila

AB

Bi hitz desberdin baina jarraian idatzitakoak: hitz konposatuak.

aurrekontu, ehunzango