Zenbakien idazkera

Ikasturtea hasi berri da eta zenbait zalantza sortzen zazkigu zenbakien idazkera dela eta. Hona hemen dokumentu bat gauzak argitzeko.

Advertisements

Marratxoaren erabilera

Sarritan euskaraz idaztean zenbait zalantza ditugu marratsoaren erabileraren inguruan. Hona hemen erabileraren eskema bat:

A – A

Bi hitz berdin eta jarraian.

gorri-gorri, txiri-txiri

A – A_

Bi hitz berdin, baina bigarrena deklinatuta.

guzti-guztiak,

A_ A

Bi hitz berdin, baina lehenengoa deklinatuta.

kalez kale, etxerik etxe

A – B

Bi hitz desberdin baina nolabaiteko loturarekin

zuri-gorri, neska-mutila

AB

Bi hitz desberdin baina jarraian idatzitakoak: hitz konposatuak.

aurrekontu, ehunzango